Alışıktır Adana Fıkraları Alışıktır Fıkrası Alışıktır Adana Fıkraları Alışıktır Fıkrası Alışıktır Adana Fıkraları Alışıktır Fıkrası Alışıktır



Karatepeli’nin biri, hayatında ilk defa gazinoya gitmiş. İlişmiş bir koltuğa başlamış dansözleri seyretmeye. Bir zaman sonra merakla yanındakini dürtmüş:



- Efendi allahını seversen doğru söyle, Benim aklıma bir türlü yatmadı. Bu gancıklar yapmacıl mı sahicil mi?



- Ağam bunlar sahicil, demiş yanındaki.



Karatepeli seyre dalmış. Bir ara yine yanındakinin kulağına eğilerek:



- Vallahi efendi, nasıl oynuyorlar şaştım. Bizimkilere “Haydin kalkın oynayın” desem utanırlar, duravarırlar. Hem ne de olsa bunlar alışıktır canım, demiş.



Yapmacıl : Sonradan yapılma



Sahicil : Gerçekten var olan



Duravarırlar: Duruverirler



Kaynak: Yeni Adana Gazetesi, 15.12.1934, cumartesi, Sayı: 3795